ทำความรู้จักกับ ไซยาไนด์

"

ไซยาไนด์ (cyanide) เป็นสารพิษธรรมชาติที่พบได้ทั้งในสัตว์ แมลง แบคทีเรีย และพืชจำนวนมาก เช่น หัวมันสำปะหลัง หน่อไม้ และผักไชยา ซึ่งหากนำมารับประทานแบบดิบในปริมาณมากจะทำให้เกิดอาการพิษจากไซยาไนด์


ไซยาไนด์ใช้ทำอะไรบ้าง

ไซยาไนด์ถูกนำมาใช้ทางอุตสาหกรรมในหลายด้าน 

1. การถลุงแร่เงินหรือทองคำ 

2. การผลิตสี พลาสติก และยางสังเคราะห์ 

3. การผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

4. ในอดีตยังมีการใช้เป็นยาเบื่อหนูและใช้ในการเตรียมบ่อกุ้ง


มนุษย์และสัตว์ มีโอกาสได้รับไซยาไนด์จากหลายแหล่ง

1. อาหารปนเปื้อนไซยาไนด์ที่เตรียมไม่ถูกวิธี 

2. ควันบุหรี่ ไอเสียจากรถยนต์

3. ควันไฟจากการเผาไหม้ขนสัตว์ ผ้าไหม ไนลอน 

4. แหล่งน้ำที่มีไซยาไนด์ปนเปื้อนจากโรงงานอุตสาหกรรมและการเกษตร


การเข้าสู่ร่างกายอาจเกิดได้ทั้งทางปาก ทางลมหายใจ หรือการสัมผัส ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยาว


ไซยาไนด์มี 3 รูปแบบ

1. รูปแบบของผงสีขาวที่เมื่อแห้งจะไม่มีกลิ่น แต่หากได้รับความชื้นจะเปลี่ยนรูปเป็นแก๊สไฮโดรเจนไซยาไนด์ซึ่งมีกลิ่นฉุน 

2. รูปแบบของของเหลว 

3. รูปแบบของแก๊ส


ไซยาไนด์เป็นสารที่มีพิษร้ายแรง จึงมีกฎหมายควบคุม ดังนี้

ไซยาไนด์จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 บทลงโทษ ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยมิได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ"

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”