รู้จัก เข้าใจ และรับมือ ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

โรคเบาหวาน คือภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ผู้ที่เป็นเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลไม่ได้ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลายอย่าง

ภาวะแทรกซ้อนแบบเฉียบพลัน​

1. ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ

2. ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงรุนแรง

3. ภาวะเลือดเป็นกรด

โดยทั้ง 3 อาการเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ภาวะแทรกซ้อนแบบเรื้อรัง มักเกิดในระยะยาว โดยส่วนใหญ่เป็นความเสื่อมของเส้นเลือดตามอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น เส้นเลือดหัวใจตีบ เส้นเลือดสมองตีบ ไตเรื้อรัง เบาหวานขึ้นตา ปลายประสาทเสื่อม มีแผลเรื้อรังที่ขา เป็นต้น

การดูแลตนเองของผู้เป็นเบาหวาน

1. ควบคุมระดับน้ำตาล ความดันโลหิต ไขมันในเลือด และน้ำหนักตัว ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

2. รับประทานอาหารที่เหมาะสม ทั้งชนิดและปริมาณ จำกัดอาหารจำพวก ข้าว แป้ง เครื่องดื่มมีน้ำตาล ขนมหวาน เบเกอรี่ รวมถึงรับประทานผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสม

3. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

4. กรณีที่มียา ควรรับประทานยาหรือฉีดยาสม่ำเสมอ 

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”