“สุขภาพหู” ต้องดูแลให้ถูกวิธี ส่งผลดีต่อการได้ยิน

การละเลยการดูแล “สุขภาพหู” อาจทำให้ประสาทหูเสื่อมไว ประสิทธิภาพการได้ยินลดลง

1. การรับรู้ การสื่อสารคลาดเคลื่อน

2. สูญเสียความมั่นใจในการสื่อสารกับผู้อื่น

3. ขาดการกระตุ้นสมอง เพิ่มความเสี่ยงภาวะสมองถึง 2 เท่า

ดูแลหูอย่างไร ไม่ให้ประสาทหูเสื่อมไว

1. หลีกเลี่ยงเสียงดัง หรือใส่อุปกรณ์ป้องกันหูเมื่ออยู่ในที่เสียงดัง

2. จำกัดความดังของเสียง

3. ควบคุมโรคประจำตัวเช่นเบาหวาน และ งดสูบบุหรี่

4. งดยาบางประเภทที่เป็นส่งผลร้ายต่อหู

5. หากเกิดความผิดปกติในการได้ยิน ควรรีบปรึกษาแพทย์ทันที

การดูแลสุขภาพหูของตนเองอย่างถูกวิธีนั้น นอกจากจะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้สะดวกขึ้นแล้ว ยังเป็นวิธีที่ช่วยปกป้องสมอง ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาวได้อีกด้วย 

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”