ขี้หูอุดตัน

  • เมื่องหูอุดตัน อาจมีอาการแน่นหู หูอื้อ การได้ยินลดลง
  • บางรายถ้ารหเล็กหรือมีความผิดปกติบางอย่าง อาจทำให้ไม่สามารถขับขี้หูออกมาได้เอง ถ้ามีปัญหาขี้หูอุดตัน ควรพบแพทย์เฉพาะทาง เพื่อทำการดูแลรักษา
  • ในเด็ก หรือผู้สูงอายุที่เริ่มมีภาวะสมองเสื่อม อาจไม่สามารถบอกได้ เมื่อมีอาการขี้หูอุดตันควรได้รับการประเมิน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นระยะ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”