การส่องกล้องตรวจหลอดลม (Bronchoscopy)

มีจุดประสงค์เพื่อตรวจดูความผิดปกติของหลอดลมหรือทำหัตถการบางอย่าง เช่น ตัดชิ้นเนื้อในหลอดลมหรือปอดไปตรวจ

ผู้ป่วยจะได้รับการกลั้วและพ่นยาชาบริเวณช่องปากและลำคอ และให้ยานอนหลับก่อนทำการส่องกล้อง มีการวัดสัญญาณชีพเป็นระยะ การตรวจใช้เวลาประมาณ 30 – 60 นาทีขึ้นกับความยากง่ายของหัตถการ

โดยทั่วไปการส่องกล้องตรวจหลอดลมสามารถให้บริการแบบผู้ป่วยนอก ภายหลังการตรวจผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ในวันเดียวกัน โดยไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

โดยท่านสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/line/bronchoscopy/

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”