นิ่วในระบบปัสสาวะ ดื่มน้ำน้อย อากาศร้อน ต้องระวัง!

"นิ่วในระบบปัสสาวะ พบบ่อยในคนไทยเนื่องจากสภาพอากาศร้อน ทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำได้ง่าย ประกอบกับพฤติกรรมการดื่มน้ำน้อย รับประทานอาหารบางประเภท จึงก่อให้เกิดนิ่วได้ง่าย หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมอย่างทันท่วงที อาจนำมาซึ่งการติดเชื้อในระบบปัสสาวะหรือภาวะไตวายได้ 


นิ่วในระบบปัสสาวะ เกิดจากอะไร?

1. ดื่มน้ำน้อย ไม่เพียงพอต่อปริมาณที่ร่างกายต้องการ สังเกตได้จากการมีปัสสาวะสีเหลืองเข้ม และปริมาณปัสสาวะน้อย

2. อากาศร้อน ทำให้ขับเหงื่อมากกว่าปกติและเกิดการสูญเสียน้ำจากร่างกาย

3. รับประทานอาหารที่มีโซเดียมสูง ปรุงรสเค็มจัด

4. รับประทานเนื้อสัตว์มากเกินความจำเป็น

5. ความผิดปกติทางกายวิภาคของระบบปัสสาวะ

6. การติดเชื้อในระบบปัสสาวะเรื้อรัง

7. โรคทางพันธุกรรมบางอย่าง 


อาการของนิ่วในระบบปัสสาวะ

1. ปวดบั้นเอว สีข้าง หรือปวดท้องรุนแรง

2. ปัสสาวะเป็นเลือด 

3. ปัสสาวะแสบขัด ปัสสาวะลำบาก

4. ปัสสาวะสีขุ่น มีตะกอนหรือเศษนิ่วปนออกมาด้วย


ป้องกันนิ่วในระบบปัสสาวะได้อย่างไร 

1. ดื่มน้ำอย่างน้อย วันละ 2 ลิตร 

2. ลดการรับประทานอาหารรสเค็ม

3. ไม่รับประทานเนื้อสัตว์มากเกินไป

4. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ เสริมด้วยผลไม้รสเปรี้ยวในตระกูลส้ม เช่น ส้ม ส้มโอ มะนาว ซึ่งอุดมไปด้วยสารซิเตรท ช่วยยับยั้งการเกิดผลึกนิ่วในระบบปัสสาวะ"

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”