ดูแลสุขภาพช่องปากให้ไร้กลิ่นไม่พึงประสงค์

กลิ่นปาก มักทำให้ขาดความมั่นใจในการเข้าสังคม ทำให้เสียบุคลิก จึงควรเข้าใจถึงสาเหตุของการเกิดกลิ่น โดยหาทางกำจัดและป้องกัน

สาเหตุของกลิ่นปาก

สาเหตุภายในช่องปาก

เกิดจากการอักเสบของอวัยวะปริทันต์

 เกิดจากอาหารที่มีกลิ่นแรง ติดสะสมในช่องปาก

 เกิดจากน้ำลายน้อย ทำให้กลไกการชะล้างในช่องปากไม่ทั่วถึง

สาเหตุภายนอกช่องปาก

 การดื่มน้ำน้อย เกิดการติดสะสมของอาหาร ตามเส้นทางเดินอาหาร

 กลิ่นเฉพาะของโรคทางระบบต่าง ๆ เช่น โรคไต โรคเบาหวาน

การป้องกัน

ทำความสะอาดช่องปากให้ทั่วถึง ด้วยการแปรงฟัน แปรงลิ้น และทำความสะอาดซอกฟัน

พบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน หรือเมื่อเริ่มมีอาการผิดปกติ

หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นแรง หรือทำความสะอาดช่องปากทันทีหลังรับประทานอาหาร

ดื่มน้ำให้เพียงพอ

พบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพประจำปี

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”