รับมืออย่างไรให้ปลอดภัยเมื่อน้ำท่วม

ติดตามสถานการณ์และข่าวสาร พร้อมศึกษาเส้นทางอพยพ และศูนย์พักพิงในชุมชน

จำหมายเลขโทรศัพท์ กรณีฉุกเฉิน 1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1784 รับแจ้งและบริหารจัดการสารารณภัย

เตรียมอาหารแห้ง น้ำสะอาด ยาประจำตัว ไฟฉาย เสื้อชูชีพ

ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ปิดวงจรไฟฟ้า ปิดแก๊สและปิดระบบน้ำภายในบ้าน

ล้างมือให้สะอาดเป็นประจำ

หากมีบาดแผล ล้างแผลให้สะอาดและเช็ดให้แห้ง ระวังอย่าให้แผลสัมผัสน้ำท่วม

ระวังสัตว์เลื้อยคลานและแมลง

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”