ปฏิบัติตัวอย่างไร เมื่อทอนซิลอักเสบ

ต่อมทอนซิลอักเสบเฉียบพลัน เกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียซึ่งโดยมากมักพบได้บ่อยในเด็กเล็ก เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นจะพบน้อยลง

อาการสำคัญดังนี้

เจ็บคอ กลืนเจ็บ มีไข้ ปวดศีรษะและกลืนลำบาก

มีไข้ ปวดศีรษะ

ต่อมทอนซิลโตบวมแดง

กรณีที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย จะมีไข้สูง และพบหนองบริเวณทอนซิล

คำแนะนำ

รักษาสุขลักษณะที่ดีอยู่เสมอ เช่น ล้างมือก่อน-หลัง รับประทานอาหาร ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกัน รวมถึงหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีไข้และเจ็บคอ ไอ จาม

หากมีใข้สูง เจ็บคอมาก กลืนลำบาก ควรพบแพทย์

ไม่ควรซื้อยาปฏิชีวนะรับประทานเองหรือรับประทานยาไม่ครบตามแพทย์สั่งจะทำให้เกิดเชื้อดื้อยาได้

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”