เบาหวาน หากรู้ทัน ป้องกันได้

โรคเบาหวานสามารถป้องกันได้โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม ดังนี้

รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

เลือกรับประทานอาหารกากใยสูง เช่น ผัก ธัญพืช และเนื้อสัตว์ไม่ติดมัน

งดของหวานและน้ำหวาน

ลดการรับประทานอาหารรสจัด เพราะอาจมีน้ำตาลแอบแฝง

ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ควบคุมน้ำหนักตัวให้เหมาะสม

เมื่ออายุ 35 ปี ควรตรวจเลือดคัดกรองเบาหวาน

หากมีประวัติเบาหวานในครอบครัว ควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจคัดกรองเบาหวานให้เร็วขึ้น


”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”