ระวังโรคฉี่หนู...โรคร้ายเมื่อน้ำท่วม

โรคฉี่หนู เกิดจากเชื้อแบคทีเรียในปัสสาวะของสัตว์ เช่น หนู สุนัข สุกร ปนเปื้อนในน้ำขัง

เชื้อโรคฉี่หนูเข้าสู่ร่างกายผ่านผิวหนังที่มีบาดแผล จมูก ปาก หรือเยื่อบุตา

อาการ มีผื่น ตาแดง ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน ตาเหลือง ตัวเหลือง

หากมีอาการข้างต้น ควรรีบพบแพทย์ทันที

หลีกเลี่ยงการลุยน้ำขัง หากจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทยางกันน้ำ

หากมีบาดแผล ควรป้องกันไม่ให้แผลสัมผัสน้ำท่วมขัง

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”