รู้ทัน…มะเร็งตับ

มะเร็งตับเป็นมะเร็งที่เกิดขึ้นในเนื้อตับ

ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ

1. ไวรัสตับอักเสบบีและซี

2. การดื่มแอลกอฮอล์

3. ภาวะตับแข็งจากสาเหตุต่าง ๆ

4. สารพิษอะฟลาท็อกซิน

5. ภาวะธาตุเหล็กสะสมที่ตับ

6. โรคทางพันธุกรรมและเมตาบอลิก

อาการนำ

1. จุกแน่นท้องบริเวณใต้ชายโครงขวา

2. อืดแน่นท้อง ท้องโต

3. ตาเหลือง ตัวเหลือง

4. น้าหนักลดมากผิดปกติ

5. เบื่ออาหาร อิ่มเร็ว

การรักษา

1. การผ่าตัดตับ

2. การปลูกถ่ายตับ

3. การทำลายก้อนมะเร็งด้วยความร้อน

4. การรักษาด้วยวิธีใส่สารเคมีบำบัดเฉพาะที่ และอุดเส้นเลือดที่เลี้ยงก้อนมะเร็ง

5. การรักษาด้วยวิธีการใช้สารกัมมันตภาพรังสี

6. การใช้ยา

“แพทย์จะพิจารณาเลือกวิธีการรักษา ขึ้นกับสภาวะของผู้ป่วย ระยะของโรค และการทำงานของตับ”

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”