โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หรือถุงลมโป่งพอง เกิดจากการสูบบุหรี่ การสัมผัสมลพิษเป็นเวลานานนับว่าเป็นภัยร้ายอย่างหนึ่งเนื่องจากเป็นโรคเรื้อรัง และอาจเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้เมื่อถุงลมในปอดเสียหายจะมีอาการ และไม่สามารถรักษาหรือทำให้กลับคืนเป็นปกติอย่างเดิมได้ แม้ว่าจะเลิกสูบบุหรี่แล้วก็ตาม

ปอดจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจากการมีลม ค้างในปอด อันเป็นผลจากถุงลมถูกทำลาย และมีหลอดลมตีบ

มีอาการแน่นหน้าอก เหนื่อย หอบ

ทางเดินหายใจมักจะตีบตันจากการอักเสบ ทำให้หายใจไม่สะดวก

ในระยะท้าย ผู้ป่วยจะไม่สามารถหายใจเองได้ ต้องใส่ท่อ และใช้เครื่องช่วยหายใจ สร้างความทรมาน และทำให้คุณภาพชีวิตเสื่อมถอย

เกิดโรคแทรกซ้อนอื่น ๆ เช่น โรคต้อกระจก โรคกระดูกพรุน ภาวะกล้ามเนื้อลีบ

และโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน เป็นต้น

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”