โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหรือโรคถุงลมโป่งพองเกิดจากการสูบบุหรี่หรือการสัมผัสมลพิษเป็นเวลานาน เป็นภัยร้ายอย่างหนึ่งต่อสุขภาพและเป็นโรคเรื้อรังที่อาจเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้ เมื่อถุงลมในปอดเสียหายระดับหนึ่งจะเริ่มมีอาการและไม่สามารถรักษาหรือทำให้กลับคืนเป็นปกติอย่างเดิมได้แม้ว่าจะเลิกสูบบุหรี่แล้วก็ตาม

อาการ

- หายใจมีเสียงวี้ด

- น้ำหนักลดลง (ในระยะท้าย)

- แน่นหน้าอก

- มีการตัดเชื้อในปอด เป็นๆ หายๆ

- ไอมีเสมหะเรื้อรัง

โรคร่วมอื่นๆ เช่น โรคต้อกระจก โรคกระดูกพรุน ภาวะกล้ามเนื้อลีบ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน เป็นต้น

ปรับพฤติกรรม ห่างโกลโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

- เลิกสูบบุหรี่

- หลีกเลี่ยงการสัมผัสควันบุหรี่และฝุ่นควันพิษต่างๆ

- ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

- บริเวณที่อยู่อาศัยที่มีควันจากการประกอบอาหารหรือการเผาไหม้ ควรมีการจัดการระบายอากาศที่ดี ร่วมกับพิจารณา การใช้เครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสม

- ผู้ที่ประกอบอาชีพที่ต้องสัมผัสหรือสูดฝุ่นควัน เช่น ตำรวจจราจร ผู้ทำงานก่อสร้าง ควรสวมใส่หน้ากากที่ได้มาตรฐานตามวิชาชีพ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”