รับมืออย่างไร เมื่อปวดไมเกรน

ไมเกรน เป็นโรคปวดศีรษะชนิดหนึ่งที่มักมีอาการปวดศีรษะข้างเดียว โดยอาจปวดสลับข้างซ้าย-ขวาได้การปรับพฤติกรรมและเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงสามารถลดหรือป้องกันการปวดศีรษะจากไมเกรนได้ ดังนี้

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต เช่น ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

พักผ่อนให้เพียงพอ

หลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นที่พบได้บ่อย ได้แก่

พักผ่อนน้อย หรือการนอนดึก

ความเครียด

การอยู่ในที่ที่มีแสงจ้า

อาหารบางประเภท เช่น เนย ช็อคโกแลต ถั่ว อาหารหมักดอง

เครื่องดื่มบางชนิด ได้แก่ ไวน์แดง เบียร์ หรือแชมเปญ

“ทั้งนี้ปัจจัยกระตุ้นมักมีความแตกต่างกันไปในผู้ป่วยโรคไมเกรนแต่ละคน”

แนวทางรักษา

แบบไม่ใช้ยา : ทำกายภาพบีบหรือนวด ร่วมกับการประคบเย็น

แบบใช้ยา :

รับประทานยาแก้ปวดทั่วไป เช่น พาราเซตามอล เมื่ออาการไม่รุนแรง

รับประทานยาแก้ปวดเฉพาะไมเกรน หรือยาป้องกันไมเกรน

กรณีอาการรุนแรง โดยต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”