รู้ได้อย่างไร ใครเสี่ยงกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุน

ผู้หญิงที่หมดประจำเดือน ก่อนอายุ 45 ปี

การสูบบุหรี่

การดื่มแอลกอฮอล์

การรับประทานยากลุ่มสเตียรอยด์เป็นระยะเวลานาน

บิดาหรือมารดามีประวัติเคยกระดูกสะโพกหัก

เป็นโรคที่ทำให้มวลกระดูกลดลง เช่น ข้ออักเสบรูมาตอยด์ โรคตับเรื้อรัง

วันกระดูกพรุนโลก 20 ตุลาคม

World Osteoporosis Day October 20

อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://chulalongkornhospital.go.th/kcmh/risk-of-fractures-from-osteoporosis/

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”