กระดูกทับเส้น ไม่ต้องรอให้ถึงเลข 4 ก็มีอาการได้

โรคกระดูกสันหลังเสื่อมมีอยู่สองกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มวัยทำงาน อายุประมาณ 30 – 40 ปี และกลุ่มผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป ในกลุ่มวัยทำงาน การเสื่อมสภาพที่เกิดได้บ่อย ได้แก่ ภาวะหมอนรองกระดูกเคลื่อน แต่กลุ่มอายุมากกว่า 50 ปี จะมีอาการจากภาวะกระดูกสันหลังเสื่อม

อาการของกระดูกทับเส้นประสาท

เกิดอาการอ่อนแรง ขาชา ขาไม่มีแรง และอาจจะมีอาการเกี่ยวกับการควบคุมอุจจาระ ปัสสาวะได้ อาการมักจะเป็นมาก เวลานั่ง ยืน เดิน นาน หรือระหว่างเปลี่ยนท่าทาง

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดกระดูกทับเส้น

1. วัยทำงาน

1.2 น้ำหนักตัวมาก

1.3 สูบบุหรี่จัด

1.4 นั่งทำงานนาน ๆ

1.5 ก้ม ๆ เงย ๆ ยกของหนัก

2. อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป

2.1 กิจกรรมที่ทำ เช่น นั่งนาน ๆ ยืนนาน ๆ ก้ม ๆ เงย ๆ ยกของหนัก

2.2 กล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรง

2.3 ความเสี่ยงจากกรรมพันธุ์

ปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อกระดูกทับเส้น

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต ลดการยกของหนัก นั่งผิดท่า นั่งนาน

2. ลดน้ำหนัก

3. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

4. ออกกำลังกายกล้ามเนื้อหลัง และกล้ามเนื้อท้อง

5. สังเกตอาการที่ต้องรีบมาพบแพทย์ ได้แก่ อาการปวดหลังเรื้อรังเกิน 3 เดือน อาการผิดปกติของการควบคุมปัสสาวะ อุจจาระ และอาการปวดชา ขาอ่อนแรง ที่เป็นมากขึ้น

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”