สร้างชีวิตใหม่ เลิกบุหรี่ ได้ใน 5 ขั้นตอน

บุหรี่ มัจจุราชที่คร่าชีวิตของคนไทยเป็นอันดับต้น ๆ ส่งผลให้เกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ การหยุดสูบบุหรี่ไม่เพียงเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีไปถึงคนรอบข้างอีกด้วย

ผลกระทบจากการสูบบุหรี่

● บุหรี่มือ 1: ผู้สูบบุหรี่เอง

● บุหรี่มือ 2: ผู้คนรอบข้างที่สูดดมควันจากการสูบบุหรี่

● บุหรี่มือ 3: ผู้คนที่ได้รับสารพิษจากบุหรี่ที่ตกค้างตามพื้นที่สัมผัสต่าง ๆ

อยากเลิกบุหรี่ควรทำอย่างไร

● มองหาแรงจูงใจที่ดี เช่น เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น อยู่กับคนที่รักไปได้นาน ๆ

● เลือกวันที่เหมาะสมในการเลิกบุหรี่ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันเกิด หรือวันสำคัญอื่น ๆ ในชีวิต

● ค่อย ๆ ลดปริมาณลง หรือหักดิบ แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละราย

● หาตัวช่วยในการลดบุหรี่ เช่น นิโคตินทดแทน ยาเลิกบุหรี่ ตามคำแนะนำของแพทย์

● หลีกเลี่ยงปัจจัยที่กระตุ้นให้อยากสูบ ทิ้งไฟแช็กและบุหรี่ และงดเว้นพฤติกรรมที่ทำให้อยากกลับมาสูบบุหรี่อีกครั้ง

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”