ภาวะเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะแบบไม่มีอาการ..เสี่ยงอันตรายแค่ไหน

หากผลการตรวจสุขภาพประจำปี พบว่ามีเม็ดเลือดแดงปะปนอยู่มากผิดปกติ แม้จะไม่มีอาการใด ๆ แต่ไม่ควรชะล่าใจ เพราะการพบภาวะเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ อาจเป็นสัญญาณของโรคอื่น ๆ ได้

ภาวะเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะเป็นสัญญาณเตือนอาการไหนบ้าง

โรคทางอายุรกรรม เช่น ภาวะไตอักเสบ ซึ่งอาจจะพบว่ามีโปรตีนรั่วในปัสสาวะ หรือเม็ดเลือดแดงผิดรูปปะปนมาในปัสสาวะ

โรคทางศัลยกรรม เช่น โรคนิ่ว โรคเนื้องอกในระบบปัสสาวะ โรคต่อมลูกหมากโต

อาการติดเชื้อแบคทีเรีย

การปนเปื้อนประจำเดือน

ดังนั้นหากตรวจพบเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะสูงกว่าเกณฑ์ปกติ ควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุต่อไป

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”