โรงเรียนกับภาวะฝุ่น PM 2.5

ในเด็กปกติ

เมื่อระดับ AQI มากกว่า 100

หรือ PM 2.5 มากกว่า 50 มคก./ลบ.ม.

ควรสวมหน้ากากอนามัย และไม่ควรออกกำลังกายกลางแจ้ง

เมื่อระดับ AQI มากกว่า 200

หรือ PM 2.5 มากกว่า 90 มคก./ลบ.ม.

ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง และพิจารณาหยุดเรียน

ในเด็กที่มีปัญหาทางระบบหายใจและโรคหัวใจ

เมื่อระดับ AQI มากกว่า 50

หรือ PM 2.5 มากกว่า 37 มคก./ลบ.ม.

ควรสวมหน้ากากอนามัย และไม่ควรออกกำลังกายกลางแจ้ง

เมื่อระดับ AQI มากกว่า 100

หรือ PM 2.5 มากกว่า 50 มคก./ลบ.ม.

ควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้ง และพิจารณาหยุดเรียน

โรงเรียนควรมีการติดตามรายงานคุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพิษอยู่เสมอ เพื่อปรับวิธีการดูแลเด็กให้เหมาะสมกับคุณภาพอากาศ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”