โรคที่เกิดจากการนั่ง

การนั่งเป็นระยะเวลายาวนาน มีผลต่อสุขภาพอย่างไร?


1. สัมพันธ์กับน้ำหนักตัว รอบเอว ระดับน้ำตาลในเลือดที่เพิ่มขึ้น

2. เพิ่มโอกาสเป็นโรคอ้วนลงพุง เบาหวาน และโรคหัวใจ

3. ก่อให้เกิดอาการปวดหลัง ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome)


ป้องกันโรคที่เกิดจากการนั่งเป็นระยะเวลานาน ๆ ด้วยการเพิ่มการเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวัน


1. ลุกไปเดิน หรือยืดเส้นยืดสายช่วงสั้น ๆ ทุก ๆ 30 นาที ที่นั่งทำงาน

2. เดิน 10 – 15 นาที หลังรับประทานอาหารกลางวัน

3. เดินไปพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน แทนการส่งข้อความหรืออีเมล

4. เดินขึ้นบันได แทนการใช้ลิฟต์

5. ลองหาโอกาสเดิน แทนการใช้รถ เมื่อต้องเดินทางในระยะใกล้ ๆ

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”