เครียดลงกระเพาะ มีจริง หรือแค่คิดไปเอง

ความเครียดไม่เพียงส่งผลต่อจิตใจ แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพกายอีกด้วย กระเพาะอาหารและลำไส้เป็นอวัยวะหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนี้ โดยจะมีการหลั่งกรดในกระเพาะมากขึ้น การบีบตัวและการรับความรู้สึกจากกระเพาะอาหารและลำไส้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

อาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเมื่อมีความเครียดนั้นจึงไม่ใช่เกิดจากคิดไปเอง แต่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกายดังกล่าว

ความเครียดอาจทำให้มีอาการระบบทางเดินอาหารดังนี้

1. ปวดหรือแน่นจุกบริเวณลิ้นปี่ มักเป็นก่อนหรือหลังรับประทานอาหาร

2. แน่นท้อง ท้องอืด

3. อิ่มเร็วกว่าปกติ

4. เรอบ่อย

5. คลื่นไส้ อาเจียน

6. ท้องผูกหรือท้องเสีย

วิธีรักษาอาการเครียดลงกระเพาะ

ความเครียดทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ และในทางกลับกันอาการระบบทางเดินอาหารนี้ก็ส่งผลกระทบต่อจิตใจได้เช่นกัน การรักษาจึงต้องตัดวงจรนี้โดย…

1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเลี่ยงความเครียด เช่น ปรับตารางทำงานให้สมดุล พักผ่อนอย่างเพียงพอ

2. ทำกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายความเครียด เช่น ออกกำลังกาย ฟังเพลง วาดรูป อ่านหนังสือ หรือนั่งสมาธิ

3. เลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่ หรือใช้สิ่งเสพติดเพื่อเป็นการคลายเครียด

4. รับประทานอาหารให้ตรงเวลาและครบทั้ง 3 มื้อ

6. พบแพทย์เพื่อรักษาอาการระบบทางเดินอาหาร

6. หากจัดการความเครียดไม่ได้ ควรปรึกษาจิตแพทย์

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”