ภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย สังเกตอย่างไร ?

ภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย คือ ภาวะที่เด็กมีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายจากวัยเด็กสู่วัยผู้ใหญ่เร็วกว่าปกติ พบในเด็กหญิงมากกว่าเด็กชาย 10 เท่า

ลักษณะเบื้องต้น

เด็กหญิง มีโตเต้านมหรือเต้านมขึ้นก่อนอายุ 8 ปี

เด็กชาย มีอัณฑะขนาดใหญ่ก่อนอายุ 9 ปี

เด็กหญิง มีประจำเดือนก่อนอายุ 9 ปีครึ่ง

มีขนขึ้นบริเวณอวัยวะเพศ รักแร้ มีสิว มีกลิ่นตัว เด็กชายมีเสียงแตกร่วมด้วยส่วนสูงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ขั้นตอนการวินิจฉัยของแพทย์

เอกซเรย์กระดูก เพื่อดูอายุของกระดูก

ตรวจเลือดวัดระดับฮอร์โมนในร่างกาย

การตรวจอัลตราซาวนด์ สำหรับเด็กหญิง เพื่อวัดขนาดและดูลักษณะของมดลูกและรังไข่

การตรวจคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI) เพื่อหาความผิดปกติในสมอง

ควรหมั่นสังเกตการเจริญเติบโต และความเปลี่ยนแปลงของร่างกายบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากพบความผิดปกติ ควรรีบพบกุมารแพทย์ เพื่อรับการตรวจรักษา เพื่อให้บุตรหลานเติบโตได้อย่างปกติสุขเหมาะสมกับช่วงวัย

”ลงทะเบียนเพื่อปลดล็อกบทเรียนที่เหมาะสมกับคุณ”